Financijska izvješća i izvješća o radu

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

BILJEŠKE 31.12.2014.

Izvješće o radu za 2014. godinu

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.

Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

Bilješke za 2015 .godinu

 

Izvješće o radu za 2016.

 

Bilješke uz bilancu

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješke uz AOP

 

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

 

Izvještaj – Proračun 2017. – 1.2.2018.

Bilješke – Izvještaj_Proračun 2017. – 1.2.2018.

Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2018.

B I LJ E Š K E UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINAC 2019.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019.

 

Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

 

 

Financijski izvještaj od 01.01.2020. do 31.03.2020.

Financijski izvještaji od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.-30.06.2020.

Financijski izvještaji od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje od 01.01.2020. do 31.12.2020.