O nama

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama. Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Virovitica i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.

Djelatnost Vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Osim osnovne djelatnosti Vatrogasna postrojba grada Virovitice registrirana je i za:

– servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, vršenje protupožarnih osiguranja, prijevoz pitke vode za pučanstvo

– obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost

– veleprodaja i maloprodaja vatrogasnih aparata

– veleprodaja i maloprodaja vatrogasne opreme

JVP grada Virovitice raspolaže sa slijedećim intervencijskim vozilima:

– navalno vatrogasno vozilo – 1 komad

– vatrogasna autocisterna – 2 komad

– vozilo za tehničke intervencije – 1 komad

– šumsko vatrogasno vozilo – 1 komad

– vozilo sa automatskim ljestvama 39m – 1 komad

– vozilo za prijevoz vatrogasaca – 1 komad

– zapovjedno vatrogasno vozilo – 1 komad

U JVP grada Virovitice zaposleno je 22 radnika.