Pristup informacijama

Kriterij za određivanje visine naknade

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

 

Obrasci:

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – CSV

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – CSV

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – XLS

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu